Fastighetsjurist Stockholm

Din jurist för allt som rör fastigheter | 08-673 51 80

Artiklar

Servitutsavtal - Så fungerar det

11 aug 2018

Ett servitut är ett avtal rörande två fastigheter, där den ena fastigheten på ett eller annat vis ges nyttjanderätt av den andra fastigheten. Den fastighet som ges rätten att ta en del av den andra fastigheten i anspråk kallas för härskande fastighet, och den som upplåter nyttjanderätten kallas för tjänande fastighet. Ofta rör det sig [...]


Fastighetsjuridik för skogsägare

23 jul 2018

Fastigheter och fastighetsjuridik har inte bara med bebyggda områden att göra. Skogsmark och andra naturområden är också indelade i fastigheter, och vad som gäller kring ägande av skogs- och andra naturfastigheter regleras också av jordabalken. En fastighet som består av skog benämns skogsfastighet. Vad som är och inte är skog är egentligen ganska svårt att [...]


Expropriationsrätt

13 jun 2018

Expropriation innebär att en fastighet eller en del av en fastighet tas i anspråk för att tillgodose allmänna intressen. Observera att ordet fastighet här används i juridisk mening, det vill säga för att beteckna ett stycke land. En expropriering kan ske när kommunen till exempel vill bevara ett grönområde som naturreservat, eller behöver ta mark [...]


 

Kvalificerad juridisk hjälp i allt som rör fastigheter. Första konsultationen gratis.