Fastighetsjurist Stockholm

Din jurist för allt som rör fastigheter | 08-673 51 80

Artiklar

Expropriationsrätt

13 jun 2018

Expropriation innebär att en fastighet eller en del av en fastighet tas i anspråk för att tillgodose allmänna intressen. Observera att ordet fastighet här används i juridisk mening, det vill säga för att beteckna ett stycke land. En expropriering kan ske när kommunen till exempel vill bevara ett grönområde som naturreservat, eller behöver ta mark [...]


 

Kvalificerad juridisk hjälp i allt som rör fastigheter. Första konsultationen gratis.