Fastighetsjurist Stockholm

Din jurist för allt som rör fastigheter | 08-673 51 80

Fastighetstvist

Juridiskt stöd vid fastighetstvist

Salmi & Partners har den erfarenhet och den kompetens som krävs för att företräda er i samband med en fastighetstvist. Kontakta oss för mer information.

Det finns ett stort antal skäl till att man kan komma att behöva inleda en fastighetstvist, framför allt i samband med köp och försäljning av fastigheter. Det förekommer också att man kan behöva inleda en tvist som berör förvaltning av fastigheter, hantering av hyreskontrakt eller upphandling av tjänster exempelvis inom bygg och entreprenad. Exempelvis så kan det uppstå problem på grund av en oseriös entreprenör som inte utför ett uppdrag enligt vad som har beställts. Då hjälper vi dig att få rätt ersättning så att felet kompenseras.

fastighet juridik

Det kan också hända att någon inleder en fastighetstvist gentemot dig, till exempel för att personen anser att du har handlat fel i en fastighetsaffär eller att det finns dolda fel i en fastighet de har köpt av dig. Vi företräder din sak i rätten om det finns behov av att reda ut felaktigheter i fråga om kontrakt eller om du exempelvis anser att det fel som har uppstått i en fastighet ligger bortom vad du kan hållas ansvarig för.

Goda kunskaper inom fastighetsförvaltning

Ägande och förvaltning av fastigheter är komplicerat och berörs av en mängd knepiga regler som kan vara svåra att hålla reda på. Vi ger dig råd i fastighetsjuridiska frågor och kan hjälpa dig att uppställa korrekta kontrakt och avtal för att du ska undvika att en fastighetstvist uppstår i första läget.

Vi företräder dig vid en eventuell fastighetstvist, tar fram de underlag som behövs och sammanställer dem på ett tydligt och sakligt sätt. Många gånger går det att lösa en tvist innan den tas till domstol. Vi kommunicerar med den andra parten i målet och använder vår breda kunskap på området för att företräda din sak.

Dolda fel ofta upphov till en fastighetstvist

Dolda fel i fastigheter leder relativt ofta till att köparen får inleda en fastighetstvist en tid efter att köpet har genomförts. Som köpare har man givetvis en långtgående undersökningsplikt, som i praktiken innebär att man helst skall anlita en auktoriserad besiktningsman för att vara säker på att man har uppfyllt undersökningsplikten till fullo. Det händer dock att besiktningsmän underlåter att informera om alla brister som finns i fastigheten - information som hade gjort att man hade låtit bli att köpa fastigheten. Då är det först och främst gentemot besiktningsmannen man kan behöva inleda en fastighetstvist.

Om det skulle visa sig att det fanns dolda fel som inte kunnat upptäckas vid en normal okulär besiktning, till exempel mögel i innerväggar, bör man först och främst vända sig till säljarna för att se om de tar på sig ansvar för att åtgärda felet. Vi rekommenderar att du tar hjälp av oss som din fastighetsjurist om du skulle upptäcka denna typ av fel i din fastighet i Stockholm. Vi tar kontakt med säljaren och informerar om skadorna på ett sakligt sätt. Säljaren får sedan chansen att svara och eventuellt betala ut ersättning för skadan om den godtas. Om säljaren inte godkänner ditt krav på ersättning kan vi ta ärendet vidare till domstol.

Oseriös mäklare

Ett stort antal tvister i fastighetsfrågor uppstår på grund av oseriösa mäklare. Såväl köpare som säljare kan råka ut för mäklare som helst av allt vill genomföra en snabb affär, utan att tänka på de inblandades bästa. Det händer att fastighetsbeskrivningar förskönas för att sälja fastigheten till ett högre pris eller att viktiga detaljer om arrenden undanhålls. I vissa fall har det förekommit att mäklaren har påverkat budgivningen för att driva upp priset. En mäklares jobb är att agera som en opartisk medlare mellan köpare och säljare av fastigheter och det finns klara regler för vad de får och inte får göra. Om du anser att en mäklare som har varit delaktig i din fastighetsaffär har brutit mot denna kodex kan du kontakta oss. Vi inleder en fastighetstvist mot mäklaren om det finns behov och talar för din sak i rätten.

Välkommen att kontakta Salmi & Partners idag för att få mer information om fastighetstvist och hur vi kan hjälpa dig som fastighetsjurist i Stockholm.

 

Kvalificerad juridisk hjälp i allt som rör fastigheter.