Fastighetsjurist Stockholm

Din jurist för allt som rör fastigheter | 08-673 51 80

HÖR AV DIG FÖR
KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

Din fastighetsjurist i Stockholm

Som fastighetsjurist i Stockholm företräder vi såväl privatpersoner som företag med ärenden inom fastighetsrätt och fastighetsjuridik.

Kontakta oss idag för att få mer information och en första gratis konsultation där vi går igenom dina frågor eller eventuella problem som du har.

Hör av dig på telefon: 08-673 51 80 eller via kontaktformuläret så hittar vi en tid som passar oss båda!

Fastighetsjuridik är ett brett område inom juridiken och det täcker in ett flertal olika rättsområden. På dessa sidor har vi på advokatfirman Salmi & Partners sammanfattat några exempel på tillfällen då du kan behöva juridisk hjälp i fastighetsrelaterade ärenden. 

Inom fastighetsjuridik arbetar vi med bland annat handel med fastigheter, nyttjanderätt (expropriationsrätt), bostads- och hyresrätt, servitut, tomträtt, arrenderätt, entreprenadrätt, miljörätt, plan- och byggjuridik samt även med närliggande juridiska områden såsom föreningsrätt och bolagsrätt, vilka kan komma att påverka hur fastighetsjuridiska ärenden hanteras. Vår långa erfarenhet inom dessa komplexa juridiska områden gör att du är i trygga händer hos oss.

Hyresförhandling och förvärv av hyresfastighet

Som företagare är det viktigt att få rätt pris för hyran i exempelvis kontorsbyggnader och butikslokaler. I populära områden pressas priserna uppåt och för att du ska få ett vettigt pris med korrekt kalkylerade driftkostnader och goda avtal för underhåll behöver du en kunnig fastighetsjurist vid din sida. Vi hjälper dig att förhandla om hyrespriset och ser till att det ligger inom en rimlig nivå jämfört med andra fastigheter i området. Vi ser också till att det finns tydliga underlag som visar hur höga driftskostnaderna kan förväntas bli och att fastigheten underhålls enligt avtal.

skriva kontrakt bostad

Att investera i en hyresfastighet kan vara en mycket bra affär för att förvalta kapital. Pengarna står trygga i en fastighet och genererar samtidigt god avkastning med hjälp av hyresintäkterna. Det är dock viktigt att verkligen förvissa sig om att de hyror som kan tas ut är så höga som säljaren påstår.

Det finns tyvärr exempel på affärer där köparen fått tvista med säljaren av en fastighet då det har visat sig att de angivna hyresintäkterna samt den angivna ytan har varit felaktiga och legat på en lägre nivå. Priset för fastigheten har alltså varit för högt. För att undvika liknande scenarion eller andra problem i samband med förvärv och drift av hyresfastigheter vill vi gärna bli din juridiska partner.

Tomträtt, entreprenadrätt, plan- och byggjuridik

Den som äger en fastighet har ibland behov av att klargöra var de egentliga gränserna till fastigheten går och hur det ser ut med nyttjanderätten, servitut och liknande. Vi företräder din sak och tar fram de underlag som behövs om något skulle visa sig vara felaktigt, om någon granne olovligen har genomfört åtgärder på din mark, om nyttjanderätten missbrukas och liknande.

Vid renoveringar, markarbeten och byggprojekt är det viktigt för såväl tomtägare som anlitad entreprenör att följa gällande regler inom entreprenadrätt, byggjuridik och planjuridik. Vi hjälper dig om det skulle uppstå problem med byggnadslov, om en entreprenör eller underleverantör inte levererar det som har avtalats eller om det skulle finnas brister som bryter mot gällande föreskrifter. Vi kan även hjälpa dig i kommunikation med myndigheter såsom Lantmäteriet och Stadsbyggnadskontoret.

Fastighetsjurist Stockholm - bostadsrättsföreningar

Ett stort antal människor bor idag i bostadsrättsföreningar. Det är överlag en stabil bostadsform, men kräver att man har en trygg juridisk partner vid sin sida som hjälper till med det formella. Som förening kan vi hjälpa er med hantering av kontrakt när någon av era bostäder eller lokaler överlåtes, vid diskussioner om eventuella avgiftshöjningar och allt annat som rör fastighetsrätt. Vi bistår vid ombildning och fusioner av bostadsrättsföreningar och kan även ta hand om rådgivning i en mängd olika juridiska frågor.

Fastighetsjurist Stockholm - hyresgäster

Även privatpersoner kan behöva hjälp av en fastighetsjurist på grund av problem med hyresvärden eller på grund av att det finns brister i fastigheten. Som hyresgäst har du bestämda rättigheter enligt hyreslagen (en del av Jordabalken) som bland annat reglerar besittningsskydd, hur hög hyra som får tas ut, möjlighet att byta bostad, möjlighet att hyra ut i andra hand med mera. Det är inte alla hyresvärdar som följer de lagar och rekommendationer som finns och då kan man behöva driva ett ärende i Hyresnämnden för att få rätt.

Hjälp vid andrahandsuthyrning

Du som hyr i andra hand kan behöva hjälp med att få din hyra reglerad. Det finns klara regler kring hur mycket en person som har ett förstahandskontrakt får ta ut i hyra. Verkligheten, särskilt i Stockholm, visar dock att det finns många som tar ut extremt höga ockerhyror då de vet att trycket på hyresmarknaden är högt. Vi hjälper dig att få din hyra reglerad vid behov.

Besiktning av hyresrätt

Vid tillträde till en ny bostad är det viktigt att du som hyresgäst noga besiktar bostaden tillsammans med hyresvärden. Det är viktigt att skriva ner om det finns brister så att du som ny hyresrätt inte blir betalningsskyldig för skador som tidigare hyresgäster har orsakat. Om du skulle upptäcka skador i efterhand som du själv inte har orsakat kan vi hjälpa dig i kommunikationen med hyresvärden och eventuellt driva ett ärende mot den tidigare hyresgästen om denne inte medger ansvar för skadorna.

Du som har en privatbostad som hyrs ut täcks av reglerna som anges i privatuthyrningslagen (lagen om uthyrning av egen bostad). Här gäller bland annat andra regler för besittningsskydd hos hyresgästen, ersättning för inventarier som ingår med mera. Vi hjälper dig om du vill sätta upp ett kontrakt för uthyrning av en privatbostad, om du har frågor om reglerna eller om det skulle uppstå problem med hyresgästen.

Kontakta oss på Salmi & Partners idag om du söker en fastighetsjurist i Stockholm med både breda och djupa kunskaper.

Vi arbetar även med dolda fel i hus.

Artiklar om fastighetsjuridik

Här har vi samlat nyheter och intressanta artiklar om fastighetsjuridik. Fullständigt arkiv hittar du här! Artiklarna är skrivna av en extern part och granskade av Salmi & Partners.

RSS

Amorteringskrav på bolån – regler

4 Apr 2023

Vad gäller kring belåningsgrad? Hur påverkar kravet mina möjligheter att låna? Det är inte svårt – Läs mer om amorteringskraven här.  För att förstå amorteringskravets olika regler är det viktigt att först förstå begreppen belåningsgrad och skuldkvot. Det är dessa som ligger till grund för om amortering behöver ske eller inte samt i så fall [...]


Vilka rättigheter och skyldigheter har man som villaägare?

30 Nov 2022

Vilka rättigheter och skyldigheter som villaägare har man egentligen? Vi tänkte reda ut lite kring vad som egentligen gäller. Detta av den enkla anledningen att det finns många missförstånd i frågan och att man genom mer information kan undvika rena felbeslut. Som villaägare så har man större frihet än vad man har som ägare till [...]


Uthyrning i andra hand - Vilka regler gäller?

26 Apr 2022

Regler för uthyrning i andra hand Oavsett om du bor i bostadsrätt eller hyreslägenhet har du i regel möjlighet att hyra ut din bostad i andra hand. Det förutsätter dock att värden eller styrelsen gett sitt tillstånd. Vill du hyra ut din bostad i andra hand är det mycket viktigt att du skriver ett tydligt [...]


Fastighetsjuridik för skogsägare

18 Jan 2022

Fakta och juridik för dig som äger skog Fastigheter och fastighetsjuridik har inte bara med bebyggda områden att göra. Skogsmark och andra naturområden är också indelade i fastigheter, och vad som gäller kring ägande av skogs- och andra naturfastigheter regleras också av jordabalken. En fastighet som består av skog benämns skogsfastighet. Vad som är och [...]


Servitutsavtal - Så fungerar det

11 Oct 2021

Vad är ett servitutsavtal? Ett servitut är ett avtal rörande två fastigheter, där den ena fastigheten på ett eller annat vis ges nyttjanderätt av den andra fastigheten. Den fastighet som ges rätten att ta en del av den andra fastigheten i anspråk kallas för härskande fastighet, och den som upplåter nyttjanderätten kallas för tjänande fastighet. [...]


Expropriationsrätt

9 Aug 2021

Vad är expropriationsrätt? Expropriation innebär att en fastighet eller en del av en fastighet tas i anspråk för att tillgodose allmänna intressen. Observera att ordet fastighet här används i juridisk mening, det vill säga för att beteckna ett stycke land. En expropriering kan ske när kommunen till exempel vill bevara ett grönområde som naturreservat, eller [...]


 

Kvalificerad juridisk hjälp i allt som rör fastigheter. Första konsultationen gratis.