Fastighetsjurist Stockholm

Din jurist för allt som rör fastigheter | 08-673 51 80

HÖR AV DIG FÖR
KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

Din fastighetsjurist i Stockholm

Som fastighetsjurist i Stockholm företräder vi såväl privatpersoner som företag med ärenden inom fastighetsrätt och fastighetsjuridik.

Kontakta oss idag för att få mer information och en första gratis konsultation där vi går igenom dina frågor eller eventuella problem som du har.

Hör av dig på telefon: 08-673 51 80 eller via kontaktformuläret så hittar vi en tid som passar oss båda!

Fastighetsjuridik är ett mycket brett område inom juridiken som täcker in ett flertal olika ämnen. På dessa sidor har vi på advokatfirman Salmi & Partners sammanfattat några exempel på tillfällen då du kan behöva juridisk hjälp i fastighetsrelaterade ärenden. 

Inom fastighetsjuridik arbetar vi med bland annat handel med fastigheter, nyttjanderätt (expropriationsrätt), bostads- och hyresrätt, servitut, tomträtt, arrenderätt, entreprenadrätt, miljörätt, plan- och byggjuridik samt även med närliggande juridiska områden såsom föreningsrätt och bolagsrätt, vilka kan komma att påverka hur fastighetsjuridiska ärenden hanteras. Vår långa erfarenhet inom dessa komplexa juridiska områden gör att du är i trygga händer hos oss.

Hyresförhandling och förvärv av hyresfastighet

Som företagare är det viktigt att få rätt pris för hyran i exempelvis kontorsbyggnader och butikslokaler. I populära områden pressas priserna uppåt och för att du ska få ett vettigt pris med korrekt kalkylerade driftkostnader och goda avtal för underhåll behöver du en kunnig fastighetsjurist vid din sida. Vi hjälper dig att förhandla om hyrespriset och ser till att det ligger inom en rimlig nivå jämfört med andra fastigheter i området. Vi ser också till att det finns tydliga underlag som visar hur höga driftskostnaderna kan förväntas bli och att fastigheten underhålls enligt avtal.

skriva kontrakt bostad

Att investera i en hyresfastighet kan vara en mycket bra affär för att förvalta kapital. Pengarna står trygga i en fastighet och genererar samtidigt god avkastning med hjälp av hyresintäkterna. Det är dock viktigt att verkligen förvissa sig om att de hyror som kan tas ut är så höga som säljaren påstår.

Det finns tyvärr exempel på affärer där köparen fått tvista med säljaren av en fastighet då det har visat sig att de angivna hyresintäkterna samt den angivna ytan har varit felaktiga och legat på en lägre nivå. Priset för fastigheten har alltså varit för högt. För att undvika liknande scenarion eller andra problem i samband med förvärv och drift av hyresfastigheter vill vi gärna bli din juridiska partner.

Tomträtt, entreprenadrätt, plan- och byggjuridik

Den som äger en fastighet har ibland behov av att klargöra var de egentliga gränserna till fastigheten går och hur det ser ut med nyttjanderätten, servitut och liknande. Vi företräder din sak och tar fram de underlag som behövs om något skulle visa sig vara felaktigt, om någon granne olovligen har genomfört åtgärder på din mark, om nyttjanderätten missbrukas och liknande.

Vid renoveringar, markarbeten och byggprojekt är det viktigt för såväl tomtägare som anlitad entreprenör att följa gällande regler inom entreprenadrätt, byggjuridik och planjuridik. Vi hjälper dig om det skulle uppstå problem med byggnadslov, om en entreprenör eller underleverantör inte levererar det som har avtalats eller om det skulle finnas brister som bryter mot gällande föreskrifter. Vi kan även hjälpa dig i kommunikation med myndigheter såsom Lantmäteriet och Stadsbyggnadskontoret.

Fastighetsjurist Stockholm - bostadsrättsföreningar

Ett stort antal människor bor idag i bostadsrättsföreningar. Det är överlag en stabil bostadsform, men kräver att man har en trygg juridisk partner vid sin sida som hjälper till med det formella. Som förening kan vi hjälpa er med hantering av kontrakt när någon av era bostäder eller lokaler överlåtes, vid diskussioner om eventuella avgiftshöjningar och allt annat som rör fastighetsrätt. Vi bistår vid ombildning och fusioner av bostadsrättsföreningar och kan även ta hand om rådgivning i en mängd olika juridiska frågor.

Fastighetsjurist Stockholm - hyresgäster

Även privatpersoner kan behöva hjälp av en fastighetsjurist på grund av problem med hyresvärden eller på grund av att det finns brister i fastigheten. Som hyresgäst har du bestämda rättigheter enligt hyreslagen (en del av Jordabalken) som bland annat reglerar besittningsskydd, hur hög hyra som får tas ut, möjlighet att byta bostad, möjlighet att hyra ut i andra hand med mera. Det är inte alla hyresvärdar som följer de lagar och rekommendationer som finns och då kan man behöva driva ett ärende i Hyresnämnden för att få rätt.

Hjälp vid andrahandsythyrning

Du som hyr i andra hand kan behöva hjälp med att få din hyra reglerad. Det finns klara regler kring hur mycket en person som har ett förstahandskontrakt får ta ut i hyra. Verkligheten, särskilt i Stockholm, visar dock att det finns många som tar ut extremt höga ockerhyror då de vet att trycket på hyresmarknaden är högt. Vi hjälper dig att få din hyra reglerad vid behov.

Besiktning av hyresrätt

Vid tillträde till en ny bostad är det viktigt att du som hyresgäst noga besiktar bostaden tillsammans med hyresvärden. Det är viktigt att skriva ner om det finns brister så att du som ny hyresrätt inte blir betalningsskyldig för skador som tidigare hyresgäster har orsakat. Om du skulle upptäcka skador i efterhand som du själv inte har orsakat kan vi hjälpa dig i kommunikationen med hyresvärden och eventuellt driva ett ärdende mot den tidigare hyresgästen om denne inte medger ansvar för skadorna.

Du som har en privatbostad som hyrs ut täcks av reglerna som anges i privatuthyrningslagen (lagen om uthyrning av egen bostad). Här gäller bland annat andra regler för besittningsskydd hos hyresgästen, ersättning för inventarier som ingår med mera. Vi hjälper dig om du vill sätta upp ett kontrakt för uthyrning av en privatbostad, om du har frågor om reglerna eller om det skulle uppstå problem med hyresgästen.

Kontakta oss på Salmi & Partners idag om du söker en fastighetsjurist i Stockholm med både breda och djupa kunskaper.

Vi arbetar även med dolda fel i hus.

Artiklar om fastighetsjuridik

Här har vi samlat nyheter och intressanta artiklar om fastighetsjuridik. Fullständigt arkiv hittar du här!

Spränga berg på tomten | Regler och villkor

25 jul 2019

Sprängning är ett effektivt sätt att ta bort stora mängder berg inför till exempel ett husbygge, anläggning av pool eller helt enkelt för att göra sin tomt mer tillgänglig. Att spränga är långt effektivare än att till exempel spräcka berget med krut eller att använda expansionsmassa, så kallad snigeldynamit. Att spränga är också billigare än [...]


Vem är ansvarig för drift av enskilda vägar?

6 maj 2019

Enskilda vägar är alla vägar som inte är allmänna och underhålls av stat och kommuner. Av Sveriges alla vägar är ungefär två tredjedelar enskilda och resten allmänna. De enskilda vägarna sköts av väghållare, som kan vara en samfällighetsförening, en vägförening eller en enskild person. Det finns också enskilda vägar som drivs med bidrag från staten [...]


Uthyrning i andra hand - Vilka regler gäller?

20 aug 2018

Oavsett om du bor i bostadsrätt eller hyreslägenhet har du i regel möjlighet att hyra ut din bostad i andra hand. Det förutsätter dock att värden eller styrelsen gett sitt tillstånd. Vill du hyra ut din bostad i andra hand är det mycket viktigt att du skriver ett tydligt hyresavtal med den som du vill [...]


 

Kvalificerad juridisk hjälp i allt som rör fastigheter. Första konsultationen gratis.