Fastighetsjurist Stockholm

Din jurist för allt som rör fastigheter | 08-673 51 80

Uthyrning i andra hand - Vilka regler gäller?

Regler för uthyrning i andra hand

Oavsett om du bor i bostadsrätt eller hyreslägenhet har du i regel möjlighet att hyra ut din bostad i andra hand. Det förutsätter dock att värden eller styrelsen gett sitt tillstånd. Vill du hyra ut din bostad i andra hand är det mycket viktigt att du skriver ett tydligt hyresavtal med den som du vill hyra ut till. Det är också viktigt att du kollar om din hyresgäst har tidigare betalningsanmärkningar eller liknande. Hos Salmi & Partners fastighetsjurister finns mycket kunskap kring andrahandsuthyrning och vad man behöver tänka på. Behöver du hjälp med att skriva ett andrahandskontrakt eller har andra frågor om andrahandsuthyrning är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

”Så länge du har giltiga skäl att hyra ut kan värden eller föreningen i regel inte neka dig det, så du ska alltid be om tillstånd innan du hyr ut”

Det absolut viktigaste när det gäller andrahandsuthyrning är att aldrig hyra ut sin bostad utan tillstånd från bostadsrättsföreningen eller hyresvärden. För en bostadsrättsinnehavare kan det i värsta fall innebär att man ombeds sälja bostaden och flytta. För en hyresgäst kan det innebära att man blir av med sitt kontrakt. Dessutom är det så, att så länge du har giltiga skäl att hyra ut kan värden eller föreningen i regel inte neka dig det, så du ska alltid be om tillstånd innan du hyr ut.

Giltiga skäl för att hyra ut i andra hand

Det finns många giltiga skäl till att hyra ut. Uppfyller du något av skälen och ber om tillstånd från din förening eller hyresvärd kan de inte neka dig att hyra ut lägenheten om inte synnerliga skäl föreligger, som till exempel att de har skäl att tro att den nya hyresgästen kommer att orsaka problem för de andra hyresgästerna eller medlemmarna i föreningen. När du ber om tillstånd att hyra ut ska du alltid ange till vem du ämnar att hyra ut.

Giltiga skäl kan vara:

 • Om du ska flytta ihop med en partner på prov

 • Om du behöver flytta på grund av arbete, studier, värnplikt eller vård av anhörig på annan ort

 • Om du måste flytta in på vårdinrättning på grund av sjukdom eller ålder

 • Om du vill hyra ut lägenheten till eget barn eller nära anhörig

 • Om du har svårt att få bostaden såld på grund av rådande situation på bostadsmarknaden

Vad gäller bostadsrättsföreningar kan de dessutom ha fler giltiga anledningar att hyra ut i sina stadgar.

Om din uthyrning inte blir godkänd

Om värden eller föreningen av någon anledning säger nej trots att du har ett giltigt skäl till att vilja hyra ut, kan du vända dig till hyresnämnden och få ett godkännande därifrån. Till din ansökan måste du då alltid skicka med det hyreskontrakt du skrivit med den tänkta hyresgästen. Hyresnämnden tar ställning till din situation och bedömer utifrån det. Ett godkännande från Hyresnämnden har prioritet över ett beslut från hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Ett giltigt kontrakt

Att skriva ett giltigt andrahandskontrakt är av största vikt för att slippa obehagliga överraskningar.

Följande punkter bör alltid finnas med i ett andrahandskontrakt:

 • Information om dig som är hyresvärd och om hyresgästen

 • Specifikation om vilken lägenhet kontraktet gäller

 • I vilket syfte hyresgästen hyr lägenheten (vanligtvis boende)

 • Om lägenheten är möblerad

 • Under vilken period kontraktet gäller

 • Bestämmelser om hyran, inklusive hur och när den ska betalas

 • Om hyresgästen ska erlägga någon deposition och i så fall hur mycket

 • Vad som ingår i hyran, till exempel driftskostnader, parkering, bredband etc

 • Vad hyresgästen inte får göra med lägenheten

 • Vilka försäkringar som gäller om något går sönder

 • En garanti från värden eller bostadsrättsföreningen att uthyrningen är godkänd

En skälig hyra

Vill du ha hjälp med att skriva ett giltigt andrahandskontrakt kan du höra av dig till oss. Vi kan även hjälpa dig att komma fram till en skälig hyra baserat på lägenhetens värde och driftskostnad. Tar du ut en för hög hyra och hyresgästen anmäler detta till hyresnämnden kan du nämligen bli återbetalningsskyldig, om det anses att hyran är för högt ställd. Vad som är en skälig hyra om du har en bostadsrätt bestäms dels av månadsavgiften inklusive driftskostnader, dels av bostadens marknadsvärde. För hyreslägenheter kan du i princip bara ta ut det du själv betalar i hyra, plus lite extra för slitage på möbler om du hyr ut möblerat.

Kvalificerad juridisk hjälp i allt som rör fastigheter. Första konsultationen gratis.
26 Apr 2022