Fastighetsjurist Stockholm

Din jurist för allt som rör fastigheter | 08-673 51 80

Amorteringskrav på bolån – regler

Vad gäller kring belåningsgrad? Hur påverkar kravet mina möjligheter att låna? Det är inte svårt – Läs mer om amorteringskraven här. 

För att förstå amorteringskravets olika regler är det viktigt att först förstå begreppen belåningsgrad och skuldkvot. Det är dessa som ligger till grund för om amortering behöver ske eller inte samt i så fall hur stor amortering som banken kommer att kräva.

Belåningsgrad = Hur stor andel av bostadens värde som lånet är på. Om en bostad är värd 1,6 miljoner och lånet är på 400 000 kr innebär det en belåningsgrad på 25 %.

Skuldkvot = Hur stort lånebelopp som lånas i förhållande till hushållets totala bruttoinkomst över ett år. En familj som har 600 000 kr i bruttoinkomst och tecknar ett lån på 1,2 miljoner har därmed en skuldkvot på 2.

Grundläggande amorteringskrav

Det grundläggande amorteringskravet avgörs av bostadens belåningsgrad.

Belåningsgrad på 0 – 50 %

I detta fall behöver ingen amortering ske. Det är upp till låntagaren att välja amortering eller amorteringsfritt lån.

Belåningsgrad på 50 – 70 %

Om belåningsgraden är på mellan 50 och 70 % kommer amorteringskravet att vara 1 % av det totala lånebeloppet. Vid lån på 1 000 000 kr innebär det alltså att minst 10 000 kr måste amorteras per år.

Belåningsgrad 70 - 85 %

Om belåningsgraden är mellan 70 och 85 % kommer amorteringskravet att vara 2 % av det totala lånebeloppet.

Belåningsgrad över 85 %

Bolån får inte tecknas med belåningsgrad på över 85 %.

Skuldkvot över 4,5

Om skuldkvoten är över 4,5 behöver amortering ske med 1 % extra utöver de gällande reglerna ovan. Vid belåningsgrad på exempelvis 75 % blir det krav på 3 % i amortering per år. I exemplet med ett lån på 1 000 000 kr innebär det amortering på 30 000 kr per år.

Lägsta krav – men banken kan kräva mer

Amorteringskravet är lägsta möjliga nivå för bankerna att erbjuda lån för. De får alltså inte förbise dessa regler. Däremot kan de välja att ha hårdare regler. En person som har belåningsgrad på 52 % kanske förväntar sig 1% i amortering men banken kan ändå kräva mer än så. Det är alltså viktigt att fråga banken vilka krav de har och inte enbart utgå från att de följer amorteringskravens lägsta nivåer.

Gäller enbart nya lån

Amorteringskravet gäller enbart för lån som tecknats efter att amorteringskravet infördes. De som tecknade bolån innan detta datum kan alltså ha en hög belåningsgrad utan att för den skull vara tvungen att amortera.

Vid flytt av bolån behöver inte amorteringskrav uppstå förutsatt att man bevisar att det varit fritt från amortering innan. Det finns däremot flera banker som alltid har amorteringskrav oavsett om nytt lån tecknas eller om det flyttas till dem.

Undantag

Det finns ett par undantag som innebär att amortering inte behöver ske trots att belåningsgraden är över 50 %. Ett exempel är kraftigt förändrad livssituation (dödsfall, separation) vilket gör att man kan slippa kravet under en period. En annan är om tilläggslån tecknas. Man kan i detta fall välja att amortera tilläggslånet under 10 år vilket därmed inte påverkar resterande bolån.

Kvalificerad juridisk inom gällande fastighetsrätt
4 Apr 2023