Fastighetsjurist Stockholm

Din jurist för allt som rör fastigheter | 08-673 51 80

Vanliga tvister vid försäljning av fritidshus

Vanliga tvister vid försäljning av fritidshus, hur ser de ut egentligen? Vi ser över vanliga tvister som kan uppkomma när man säljer eller köper fritidshus.

Drömmen om ett eget fritidshus är stor hos många. Ett eget ställe att spendera sommaren på; ett ställe där man kan slappna av och ladda sina batterier. Ett ställe som, tyvärr, kan förvandlas till en mardröm i form av en konflikt - en tvist - med säljaren.

Det finns några tvister som är vanligare än andra i samband med en försäljning av ett fritidshus. Tvister mellan köpare och säljare är inte ovanliga och detta oavsett vilket typ av objekt det handlar om. Det finns emellertid nästan alltid en möjlighet att undvika att hamna i en sådan och detta genom att ta sig tid och verkligen undersöka fastigheten.

Köparen har en långtgående undersökningsplikt

Köpare har undersökningsplikt och många konflikter och tvister skulle kunna undvikas om denna plikt uppfylls på ett korrekt sätt. Genom att anlita en oberoende besiktningsman så minskas risken för att fel ska visa sig i framtiden. Kompletteras det med en elektriker, en rörmokare och av exempelvis en radonmätning så blir riskerna ännu mindre. Tyvärr så tar många säljare inte detta ansvar. De är förblindade av affären i sig: de vill köpa sin dröm till varje pris.

fritidshus i Sverige

Därmed inte sagt att köparen bär hela ansvaret - säljaren å sin sida verka för bättre affärer, utan risk för tvister, genom att vara informativ. Är säljaren transparent och ärlig i samband med beskrivningen samt lämnar över korrekt dokumentation så minimeras risken för konflikter och tvister.

Säljaren har ett ansvar

Det finns någonting som kallas för utfästelser och det är en detalj som inte ska nonchaleras. Förenklat så innebär detta att säljaren kan delge köparen om vissa saker - positiva såväl som negativa - med fastigheten. Uttrycker säljaren att den öppna spisen fungerar perfekt så kan köparen i regel lita på denna utfästelse om den uttrycks konkret. Som en konsekvens av tydlig utfästelse reduceras köparens undersökningsplikt såvitt avser den utfästa funktionen.

Säger säljaren däremot att den öppna spisen har vissa problem - diffusa sådana - så antyder det däremot det motsatta: att köparen definitivt ska anlita en sotare för en professionell besiktning och utlåtande om den öppna spisens skick. Köparen kan på grund av sådan information anses ha fått en utökad undersökningplikt.

Både köpare och säljare har ansvar i verka för en affär som är till gagn för bådas intressen.


Det här tvistar köpare och säljare om

Vilka är då de vanliga tvister som tar vid i samband med en försäljning av fritidshus? Dessa är definitivt inte ovanliga:

  • Elen. Fritidshus har sällan elsystem som är utvecklade för vår nya tid. Vi använder mer teknik och mer apparatur idag än vad vi gjorde förr. Detta innebär att många känner sig lurade i samband med köpet: elen slås av då för mycket elektronik används. Att byta ut ett helt elsystem bär en ganska hög kostnad - därav tvisten.

  • Avlopp och vatten: I synnerhet om fritidshuset har en separat avloppsanläggning så kan tvister komma att blossa upp. Det kan visa sig att avloppet i fråga saknar ett tillstånd från kommunen och om så är fallet så kan eventuella åtgärder komma att kosta enorma summor. Viktigt är därför att man alltid kollar med kommunen om vad som gäller för avloppssystem innan man skriver under ett avtal. Gällande vatten så är det viktigt att kontrollera både kvalitet och brunn.

  • Tomt och bygglov: Vid köp av fritidshus så handlar köpet ofta om läget och om det som finns runtomkring. Det kan därför vara en chock då man som köpare inser att vissa tillbyggnader saknar bygglov. Reglerna är likadana oavsett: man kan inte bygga nytt, bygga till eller utföra vissa renoveringar utan att först ha sökt - och blivit beviljad - ett bygglov. I värsta fall kan det innebära att man får riva byggnationen i fråga.

    En annan vanlig tvist gäller tomten. En tvist som antingen gäller storleken eller vad som inkluderas inom tomtgränsen. Det kan även handla om att säljaren känner sig felinformerad om läget. Har exempelvis tomten en viss lutning i förhållande till fritidshuset så kan det, vid regn, innebära att huset i fråga riskerar att skadas i samband med kraftigt regn; detta som en följd av att vattnet rinner mot, snarare än från. Kontakta gärna en fastighetsjurist om du behöver juridisk hjälp i frågor som gäller detta.

 

Kvalificerad juridisk expertis gällande fastighetsrätt29 Jun 2020