Fastighetsjurist Stockholm

Din jurist för allt som rör fastigheter | 08-673 51 80

Fastighetsjuridik för skogsägare

Fakta och juridik för dig som äger skog

Fastigheter och fastighetsjuridik har inte bara med bebyggda områden att göra. Skogsmark och andra naturområden är också indelade i fastigheter, och vad som gäller kring ägande av skogs- och andra naturfastigheter regleras också av jordabalken. En fastighet som består av skog benämns skogsfastighet. Vad som är och inte är skog är egentligen ganska svårt att definiera, men oftast menar man när man talar om skog ett sammanhängande område på minst 5000 m2, täckt med träd som är minst 5 meter höga och vars kronor täcker en stor del av arealen.

”På Salmi & Partners har vi stor erfarenhet av att ge juridisk rådgivning till skogsägare och har bra koll på förutsättningarna för skogsägare både i landet i stort och lokalt i Stockholmsområdet”

Som vanligt när det gäller juridik kan många av bestämmelserna kring skogsägande verka svåra. En fråga är ofta uppdelad på flera olika juridiska områden utöver just fastighetsrätt och att bena ut vad som gäller är inte alltid lätt. På Salmi & Partners har vi stor erfarenhet av att ge juridisk rådgivning till skogsägare och har bra koll på förutsättningarna för skogsägare både i landet i stort och lokalt i Stockholmsområdet. Vi hjälper både privatpersoner och företag. Är du eller funderar på att bli skogsägare är vi ditt självklara val när det kommer till juridisk rådgivning.

Enskild firma bäst för privata skogsägare

Anledningarna till att förvärva skog kan vara många, och rör sig mellan det emotionella och strikt affärsmässiga. En del förvärvar skog för att de har känslomässiga band till området, eller för att de förälskat sig i det och vill utnyttja det till jakt, fiske eller fritidsboende. Andra ser skogsförvärvet som en långsiktig investering. Mycket av skogen i Sverige byter dock ägare via arv, vilket gör att utbudet av skog egentligen är ganska litet i förhållande till hur mycket som finns.

svensk skog - juridik för skogsägare

Den svenska skogen ägs ungefär till hälften av privatpersoner och till hälften av bolag. Det är ett förhållande som staten vill ska bestå, och därför finns en del lagar och regler kring hur skogsfastigheter får byta ägare. Privatpersoner har rätt att köpa skog av både andra privatpersoner och av bolag, medan bolag i regel endast får förvärva skog av andra skogsbolag. För att få förvärva skog från privatpersoner behöver bolagen ett förvärvstillstånd från Länsstyrelsen, som inte alltid är lätt att få. Oftast krävs att bolaget avyttrat en annan skogsfastighet av motsvarande storlek för att få ett förvärvstillstånd. Vill man som privatperson äga skog är det därför bäst att göra det i enskild firma och inte i bolagsform.

Skogsavdrag och skogskonto

Äger man skogen med en enskild firma har man två stora skattemässiga fördelar, möjligheten till skogsavdrag och skogskonto. Skogsavdrag innebär att du som skogsägare när du deklarerar har rätt att dra av upp till 50% av fastighetens anskaffningsvärde. Om du senare säljer fastigheten ska skogsavdraget återföras till beskattning.

Inkomster av skogsägande kan ske ojämnt över tid. Ibland ger fastigheten inga inkomster och ibland genererar den väldigt mycket. Ett skogskonto är ett särskilt bankkonto som används för att jämna ut oregelbundna inkomster av skogsägandet. När pengarna sätts in på skogskontot räknas de som utgifter i företaget och beskattas först när de tas ut. Det ger dig som skogsägare en större kontroll över utgifter och inkomster.

Att äga skog i Stockholm med omnejd

Att äga skogsfastigheter i Stockholm är lite speciellt. Eftersom det är ett område som befinner sig i ständig utveckling finns det ofta planer för vad som ska hända med den skog man förvärvar, till exempel bostadsägande eller infrastruktur. Om kommunen till exempel vill skapa ett naturområde måste markägaren lämna ifrån sig marken mot en ersättning, så kallad expropriering. Som skogsägare i Stockholmsområdet handlar det således sällan om att ”sitta på fastigheten”, utan kräver ofta samarbete och planering med kommunen och andra skogsägare.

Kontakta oss!

Slå oss en signal om du vill veta mer om juridiken kring skogsägande, generellt eller lokalt i Stockholm. På Salmi & Partners har vi erfarna fastighetsjurister som kan ge dig handfasta råd runt ditt skogsägande och hur det kan utvecklas.

Kvalificerad juridisk hjälp i allt som rör fastigheter. Första konsultationen gratis.
18 Jan 2022