Fastighetsjurist Stockholm

Din jurist för allt som rör fastigheter | 08-673 51 80

Vilka rättigheter och skyldigheter har man som villaägare?

Vilka rättigheter och skyldigheter som villaägare har man egentligen? Vi tänkte reda ut lite kring vad som egentligen gäller. Detta av den enkla anledningen att det finns många missförstånd i frågan och att man genom mer information kan undvika rena felbeslut.

Som villaägare så har man större frihet än vad man har som ägare till en bostadsrätt. Det gäller i synnerhet vid olika typer av renoveringar; i en bostadsrätt får sådana utföras endast inne i själva bostaden - fasaden tillhör nostadsrättsföreningen, detsamma gäller balkong och fönster. I en villa så äger man allting och kan på ett annat sätt bestämma vad som ska utföras, hur och i vilken omfattning. Det innebär också att man har ett ansvar och vissa skyldigheter.

En typiskt skyldighet som man har är att se över elen och alla installationer

Det bör man naturligtvis ta hjälp av en elektriker för. Ingen - vare sig du, dina barn eller gäster - ska kunna skadas av elen i sitt hus; det gäller uttag, det gäller utrustning som används permanent och det gäller elledningarna som finns i väggarna. Det bör man tänka på i samband med att man köper en villa. Börja med att kontakta en elektriker och låt denne se över vilken status elsystemet har samt om det behövs några åtgärder i syfte att säkerställa säkerhet.

I övrigt ska man även se till att tomten och huset är säkert. Har du exempelvis en pool så måste denna vara säkrad genom exempelvis ett poolskydd eller ett högre staket. Om exempelvis ett barn eller ett djur skulle ramla i och drunkna så är det på dig som ansvaret vilar. Detsamma gäller för exempelvis brunnar, hål och andra farliga saker på din tomt.

Skyldigheter i samband med byggnationer

Skyldigheter i övrigt? Man måste naturligtvis respektera lagar och regler även om man bor i en villa. Det innebär att man måste söka bygglov vid större projekt som kan påverka exempelvis detaljplanen i området. Många tror att det står en fritt att måla om, bygga och förändra utseendet på sitt hus. Riktigt så enkelt är det inte.

Många projekt kräver bygglov eller ett startbesked från Byggnadsnämnden i den kommun man tillhör. Bygger man - eller river något - så kan man åläggas vite (och tvingas ta ner det man byggt). En skyldighet är alltså att se över vilka regler som finns och förhålla sig till dessa. En kontakt med byggnadsnämnden är alltid ett bra sätt att reda ut vad som verkligen gäller.

Rättigheterna som villaägare är flera

Rättigheterna hos en villaägare är betydligt fler och vi kan ge ett litet axplock på sådana:

  • Du har rätt att bestämma över din tomt. Hur din tomt ser ut bestämmer du. Inom rimlighetens gränser så klart - du kan inte ha en mindre sopstation på gården. Även här är tumregeln att ingen ska kunna skadas. Det finns ofta klagomål gällande exempelvis träd som skymmer grannarnas sol. Ska du hugga ner ett sådant enbart för att blidka dina grannar? Nej, inte om du inte vill och om trädet i fråga är friskt. Du bestämmer.

  • Försäkringar. Skulle nämnda träd blåsa ner på ditt hus så har du rätt till ersättning från försäkringsbolaget. Detsamma gäller om någon skulle köra in sin bil i ditt staket och förstöra detta. 

  • Musik och ljud? Du är inte bunden av ordningsregler på samma vis som en hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare. Men, även villaägare har skyldighet att visa hänsyn och respekt. En enstaka fest med hög musik kommer inte kunna föranleda någon åtgärd, men om det sker upprepade gånger och under obekväma tider så kan man som villaägare faktiskt bli anmäld för ofredande eller föremål för kommunens tillsyn. Man ska alltid visa hänsyn, även om man bor i en villa med en större tomt och ett längre avstånd till sina grannar. Sunt förnuft, helt enkelt.

Kvalificerad juridisk hjälp i allt som rör fastigheter. Första konsultationen gratis.
30 Nov 2022