Fastighetsjurist Stockholm

Din jurist för allt som rör fastigheter | 08-673 51 80

Artiklar

Spränga berg på tomten | Regler och villkor

25 jul 2019

Sprängning är ett effektivt sätt att ta bort stora mängder berg inför till exempel ett husbygge, anläggning av pool eller helt enkelt för att göra sin tomt mer tillgänglig. Att spränga är långt effektivare än att till exempel spräcka berget med krut eller att använda expansionsmassa, så kallad snigeldynamit. Att spränga är också billigare än [...]


Vem är ansvarig för drift av enskilda vägar?

6 maj 2019

Enskilda vägar är alla vägar som inte är allmänna och underhålls av stat och kommuner. Av Sveriges alla vägar är ungefär två tredjedelar enskilda och resten allmänna. De enskilda vägarna sköts av väghållare, som kan vara en samfällighetsförening, en vägförening eller en enskild person. Det finns också enskilda vägar som drivs med bidrag från staten [...]


Uthyrning i andra hand - Vilka regler gäller?

20 aug 2018

Oavsett om du bor i bostadsrätt eller hyreslägenhet har du i regel möjlighet att hyra ut din bostad i andra hand. Det förutsätter dock att värden eller styrelsen gett sitt tillstånd. Vill du hyra ut din bostad i andra hand är det mycket viktigt att du skriver ett tydligt hyresavtal med den som du vill [...]


Servitutsavtal - Så fungerar det

11 aug 2018

Ett servitut är ett avtal rörande två fastigheter, där den ena fastigheten på ett eller annat vis ges nyttjanderätt av den andra fastigheten. Den fastighet som ges rätten att ta en del av den andra fastigheten i anspråk kallas för härskande fastighet, och den som upplåter nyttjanderätten kallas för tjänande fastighet. Ofta rör det sig [...]


Fastighetsjuridik för skogsägare

23 jul 2018

Fastigheter och fastighetsjuridik har inte bara med bebyggda områden att göra. Skogsmark och andra naturområden är också indelade i fastigheter, och vad som gäller kring ägande av skogs- och andra naturfastigheter regleras också av jordabalken. En fastighet som består av skog benämns skogsfastighet. Vad som är och inte är skog är egentligen ganska svårt att [...]


Expropriationsrätt

13 jun 2018

Expropriation innebär att en fastighet eller en del av en fastighet tas i anspråk för att tillgodose allmänna intressen. Observera att ordet fastighet här används i juridisk mening, det vill säga för att beteckna ett stycke land. En expropriering kan ske när kommunen till exempel vill bevara ett grönområde som naturreservat, eller behöver ta mark [...]


 

Kvalificerad juridisk hjälp i allt som rör fastigheter. Första konsultationen gratis.