Fastighetsjurist Stockholm

Din jurist för allt som rör fastigheter | 08-673 51 80

Artiklar

RSS

Amorteringskrav på bolån – regler

4 Apr 2023

Vad gäller kring belåningsgrad? Hur påverkar kravet mina möjligheter att låna? Det är inte svårt – Läs mer om amorteringskraven här.  För att förstå amorteringskravets olika regler är det viktigt att först förstå begreppen belåningsgrad och skuldkvot. Det är dessa som ligger till grund för om amortering behöver ske eller inte samt i så fall [...]


Vilka rättigheter och skyldigheter har man som villaägare?

30 Nov 2022

Vilka rättigheter och skyldigheter som villaägare har man egentligen? Vi tänkte reda ut lite kring vad som egentligen gäller. Detta av den enkla anledningen att det finns många missförstånd i frågan och att man genom mer information kan undvika rena felbeslut. Som villaägare så har man större frihet än vad man har som ägare till [...]


Uthyrning i andra hand - Vilka regler gäller?

26 Apr 2022

Regler för uthyrning i andra hand Oavsett om du bor i bostadsrätt eller hyreslägenhet har du i regel möjlighet att hyra ut din bostad i andra hand. Det förutsätter dock att värden eller styrelsen gett sitt tillstånd. Vill du hyra ut din bostad i andra hand är det mycket viktigt att du skriver ett tydligt [...]


Fastighetsjuridik för skogsägare

18 Jan 2022

Fakta och juridik för dig som äger skog Fastigheter och fastighetsjuridik har inte bara med bebyggda områden att göra. Skogsmark och andra naturområden är också indelade i fastigheter, och vad som gäller kring ägande av skogs- och andra naturfastigheter regleras också av jordabalken. En fastighet som består av skog benämns skogsfastighet. Vad som är och [...]


Servitutsavtal - Så fungerar det

11 Oct 2021

Vad är ett servitutsavtal? Ett servitut är ett avtal rörande två fastigheter, där den ena fastigheten på ett eller annat vis ges nyttjanderätt av den andra fastigheten. Den fastighet som ges rätten att ta en del av den andra fastigheten i anspråk kallas för härskande fastighet, och den som upplåter nyttjanderätten kallas för tjänande fastighet. [...]


Expropriationsrätt

9 Aug 2021

Vad är expropriationsrätt? Expropriation innebär att en fastighet eller en del av en fastighet tas i anspråk för att tillgodose allmänna intressen. Observera att ordet fastighet här används i juridisk mening, det vill säga för att beteckna ett stycke land. En expropriering kan ske när kommunen till exempel vill bevara ett grönområde som naturreservat, eller [...]


Kan man ge bort en fastighet som gåva?

27 Mar 2021

Kan man ge bort en fastighet som gåva? Ja, det kan man göra, men det finns givetvis regler kring hur ett sådant överlåtande ska gå till. Det ställs bland annat tydliga krav på hur överlåtelsen ska dokumenteras. En gåva i form av en fastighet ska alltid ske med en skriftlig dokumentation. Att ge bort en [...]


Tvångsanslutning till kommunalt vatten och avlopp - detta gäller

17 Feb 2021

Kan en fastighetsägare tvångsanslutas till kommunalt vatten och avlopp - trots att det finns ett fungerande, eget, system kopplat till fastigheten? Det kommer ett svar och en proposition på den frågan från Regeringens sida någon gång innan årets - 2020 - slut. En motion från den moderate Riksdagsmannen Edward Riegl har lämnats och nu inväntas [...]


Spränga berg på tomten | Regler och villkor

8 Feb 2021

Sprängning är ett effektivt sätt att ta bort stora mängder berg inför till exempel ett husbygge, anläggning av pool eller helt enkelt för att göra sin tomt mer tillgänglig. Effektiv metod att spränga berg på tomten Att spränga är långt effektivare än att till exempel spräcka berget med krut eller att använda expansionsmassa, så kallad [...]


Information om utbildning inom fastighetsjuridik

18 Nov 2020

Fastighetsrätt räknas traditionellt till civilrätten, men det finns även många inslag av offentlig rätt - särskilt inom en del av fastighetsrätt: Speciell Fastighetsrätt. Den grenen rör bland annat expropriation, miljörätt och fastighetsbildning. Utmärkande drag är att det finns en starkt tvingande lagstiftning, att en stark formbundenhet samt en tydlig ställning för publicitetsprincipen finns. Allmän fastighetsrätt [...]


ÄTA-arbeten – en genomgång

12 Oct 2020

ÄTA är en vedertagen förkortning som används inom byggbranschen. Ä står för Ändring, T står för tillägg och A står för avgående. För en lekman kan denna förkortning skapa problem och obehagliga överraskningar. Det gäller förändringar av ett ursprungligt kontrakt. Saker kan förändras under en byggnation - eller en renovering - och en sådan förändring [...]


Vem är ansvarig för drift av enskilda vägar?

6 Aug 2020

Enskilda vägar är alla vägar som inte är allmänna och underhålls av stat och kommuner. Här går vi genom vem som är ansvarig för driften av dessa vägar. Drift av ensklida vägar Av Sveriges alla vägar är ungefär två tredjedelar enskilda och resten allmänna. De enskilda vägarna sköts av väghållare, som kan vara en samfällighetsförening, [...]


Kommunalt eller enskilt avlopp

29 Jul 2020

Är kommunalt eller enskilt avlopp den bästa lösningen? Att köpa ett hus - en villa eller ett fritidshus - är en stor affär som innebär stora risktaganden. En viktig detalj är att se vilket avloppssystem som finns och att planera utifrån den information som ges. Om det handlar om ett enskilt avlopp så bör man [...]


Vanliga tvister vid försäljning av fritidshus

29 Jun 2020

Vanliga tvister vid försäljning av fritidshus, hur ser de ut egentligen? Vi ser över vanliga tvister som kan uppkomma när man säljer eller köper fritidshus. Drömmen om ett eget fritidshus är stor hos många. Ett eget ställe att spendera sommaren på; ett ställe där man kan slappna av och ladda sina batterier. Ett ställe som, [...]


Ångerrätt vid fastighetsköp

3 Mar 2020

Det är sällan som en köpare eller säljare ångrar ett husköp men det förekommer. Oväntade situationer kan uppstå vid dödsfall, arbetslöshet eller andra stora omvälvande händelser som innebär att köparen ångrar sig, men tyvärr föreligger ingen ångerrätt vid fastighetsköp.  En hävning fordrar att någon betydande brist föreligger i fastigheten. Parterna kan dock avtala om villkor [...]


Månadskostnad för hus och lägenhet - en jämförelse

7 Jan 2020

Hur mycket kostar det att bo i ett hus och hur skiljer sig den kostnaden mot hur mycket det kostar att bo i en lägenhet? Innan vi påbörjar vår uppräkning kring vad som kostar pengar så ska vi även peka på att det finns en tydlig skillnad mellan att äga en bostadsrätt och att hyra [...]


 

Kvalificerad juridisk hjälp i allt som rör fastigheter. Första konsultationen gratis.