Fastighetsjurist Stockholm

Din jurist för allt som rör fastigheter | 08-673 51 80

Vem är ansvarig för drift av enskilda vägar?

Enskilda vägar är alla vägar som inte är allmänna och underhålls av stat och kommuner. Här går vi genom vem som är ansvarig för driften av dessa vägar.

Drift av ensklida vägar

Av Sveriges alla vägar är ungefär två tredjedelar enskilda och resten allmänna. De enskilda vägarna sköts av väghållare, som kan vara en samfällighetsförening, en vägförening eller en enskild person. Det finns också enskilda vägar som drivs med bidrag från staten och där väghållningen sköts av en entreprenör. Då är väghållningen oftast indelad i geografiska områden. Exempel i Stockholm är Södertörn, där väghållningen sköts av Skanska, eller Värmdö där Svevia är entreprenör.

”Längs enskilda vägar blir man automatiskt medlem i en vägförening eller samfällighet när man flyttar dit, och betalar sedan en avgift till den organisation som tar hand om väghållningen. Men det kan också finnas enskilda väghållare som ansvarar för en väg”

De flesta enskilda vägar i Sverige är skogsbilvägar, som behövs för att boende ska kunna ta sig till sina bostäder. Vägarna är ofta i betydligt sämre skick än allmänna vägar. Längs enskilda vägar blir man automatiskt medlem i en vägförening eller samfällighet när man flyttar dit, och betalar sedan en avgift till den organisation som tar hand om väghållningen. Men det kan också finnas enskilda väghållare som ansvarar för en väg, till exempel om man är den enda som har ett hus vid slutet av vägen. Då är man själv ansvarig för sin väg, och har även rätt att spärra av den med en bom, eller bara tillåta en viss fordonstyp att köra där.

Hur vet man att en väg är enskild?

Om du ser en vägmarkering med svart text på gul botten, med en röd pil runt, så vet du att vägen den pekar till är en enskild väg. Då är det bra att tänka på att vägen antagligen kommer att vara i lite sämre skick, och det är bra att vara lite på sin vakt. Även om vägen verkar sparsamt trafikerad kan det alltid inträffa ett möte och det gäller att köra lugnt och ansvarsfullt. Att vägen är enskild innebär dock inte att det inte är tillåtet att köra på den. Allemansrätten ger dig rätt att köra på alla vägar, utom de som är privata och avspärrade med bom.

Vad innebär det att ha ansvaret för en enskild väg?

Den som är väghållare för en väg är skyldig att se till att vägen är säker att färdas på. Det innebär bland annat plogning och sandning på vintern, samt hyvling och dammbindning av grus på sommaren. Uppkomna skador måste kunna repareras direkt, och därför är det mycket viktigt med regelbundna inspektioner av vägarna. Vägföreningar och samfällighetsorganisationer är ofta också beroende av att folk i området anmäler fel som upptäcks.

Skadestånd om någon råkar illa ut

Om en trafikant råkar ut för en skada på grund av att vägen varit i dåligt skick, så är det väghållaren som är ansvarig och skadeståndsskyldig. Därför är det viktigt att man som enskild väghållare har en ansvarsförsäkring, för att minska risken att få betala ett högt skadestånd. Sedan är det inte alltid så lätt att bevisa att en skada uppkommit just till följd av att vägen var dålig, utan det kan också ha att göra med andra trafikanter eller bristande uppsyn hos föraren. För en väghållare som får ett skadeståndskrav mot sig är det alltid bäst att ta kontakt med en advokat.

 

Kvalificerad juridisk hjälp i allt som rör fastigheter. Första konsultationen gratis.6 Aug 2020