Fastighetsjurist Stockholm

Din jurist för allt som rör fastigheter | 08-673 51 80

Tvångsanslutning till kommunalt vatten och avlopp - detta gäller

Kan en fastighetsägare tvångsanslutas till kommunalt vatten och avlopp - trots att det finns ett fungerande, eget, system kopplat till fastigheten? Det kommer ett svar och en proposition på den frågan från Regeringens sida någon gång innan årets - 2020 - slut.

En motion från den moderate Riksdagsmannen Edward Riegl har lämnats och nu inväntas Regeringens egen utredning av ärendet. Regeringens proposition i ärenden väntas läggas på Riksdagens bord någon gång under december månad.

Bakgrunden till denna motion är att det finns en orimlighet i att kommuner i Sverige med nuvarande system kan tvångsansluta fastighetsägare till kommunala vatten- och avloppssystem trots att dessa, i flera påvisade fall, visat sig vara både bättre, säkrare och mer funktionella än de lösningar kommunen i fråga erbjuder. Det orimliga ligger dels i det uppenbara - att en fullt fungerande lösning kasseras - och dels även i det ekonomiska.

Att ansluta en fastighet till kommunalt avlopp- och vattensystem kostar pengar. Pengar som ska betalas av fastighetsägaren och som kan innebära höga kostnader. Summorna varierar beroende på var i Sverige man bor och vilken kommun man tillhör, men man kan emellertid säga att mellan 150-200.000 kronor är en normal kostnad för att ansluta en fastighet både till vatten och avlopp. Det är något som kritiker - i synnerhet Villaägarna - pekar på som något som riskerar att driva privatpersoner från sina hem då de inte har de ekonomiska muskler som tarvas.

Villaägarna har egna förslag

  • Godkänt enskilt avlopp ska gälla. Idag måste man som villaägare bevisa att det egna systemet är bättre än det kommunala. Villaägarna menar att det borde räcka med att den egna anläggningen redan är godkänd - av just kommunen.
  • Bättre framförhållning. Inför möten i kommunfullmäktige där ärenden om tvångsanslutningar ska diskuteras så bör en bättre framförhållning finnas. Efter ett fattat beslut så måste också de berörda fastighetsägarna delges informationen per omgående. Detta då den egna ekonomin berörs på ett så pass påtagligt sätt.
  • Större hänsyn till hushåll med svagare ekonomi. Villaägarna driver en fråga om statlig lånegaranti i samband med tvångsanslutningar av vatten och avlopp. Besluten riskerar att driva ekonomiskt svagare hushåll från hus och hem. Kommersiella banker kan vägra ge lån och det kan ligga den enskilde individen i fatet. Samtidigt så vill Villaägarna också att kommuner i Sverige blir bättre på att informera om det faktum att man som villaägare ibland äger rätten att dela upp kostnaden för anslutning över en period om tio år.

Oavsett vilket så kommer det förslag som Regeringen lägger fram att vara intressant att ta del av. Det kommer att påverka villa- och fastighetsägare över hela Sverige.

Kvalificerad juridisk hjälp i allt som rör fastigheter. Första konsultationen gratis.
17 Feb 2021