Fastighetsjurist Stockholm

Din jurist för allt som rör fastigheter | 08-673 51 80

Kan man ge bort en fastighet som gåva?

Kan man ge bort en fastighet som gåva? Ja, det kan man göra, men det finns givetvis regler kring hur ett sådant överlåtande ska gå till. Det ställs bland annat tydliga krav på hur överlåtelsen ska dokumenteras. En gåva i form av en fastighet ska alltid ske med en skriftlig dokumentation.

Att ge bort en fastighet

Det första som måste ske är att gåvan dokumenteras av ett gåvobrev som undertecknas av båda parter - givare och mottagare. Gåvobrevet ska tydligt klargöra vilken fastighet det gäller och det inkluderar en fullständig fastighetsbeteckning. Skulle fler än en person vara mottagare av gåvan - exempelvis en syskonskara - så gåvobrevet vara utformat så att det tydligt framgår att gåvan ska delas lika, eller hur den annars är uppdelad.

Ett råd är att gåvobrevets undertecknande bevittnas av två personer. Lantmäteriet - som inskrivningsmyndighet - har detta som ett krav och kan annars förklara en framtida lagfartsansökan som vilande. Genom att direkt låta gåvobrevet bevittnas så sparas framtida bekymmer.

Ge bort en fastighet som ett förskott på arv?

En detalj som bör framgå i gåvobrevet är om fastigheten ska räknas som ett förskott på ett arv. Om en förälder ger bort en fastighet en fastighet till ett av sina två barn så kan det anses som rättvist att gåvan i fråga räknas som ett förskott på arvet. Kvarlåtenskapen - vid förälderns framtida frånfälle - blir då justerat så att det andra barnet får ta en större del av arvet. Därför är det också viktigt att detta tydligt framgår.

En annan detalj som bör klargöras gäller enskild egendom. Ponera att du får en fastighet som gåva av din pappa och att du är gift. Vad händer om ni skiljer er? Genom att utforma gåvobrevet så att det tydligt framgår att fastigheten räknas som enskild egendom så kan fastigheten i fråga inte bli föremål för en bodelning. Det är en skyddsåtgärd som rekommenderas.

Då gåvobrevet är på plats och utformat enligt konstens alla regler så kommer nästa steg. Det innebär att en ansökan om lagfart skickas till nämnda Lantmäteriet. Tre månader efter att gåvobrevet undertecknats ska detta göras.

Samma regler gäller för en gåva av en lägenhet - bostadsrätt - eller för exempelvis ett fritidshus eller en villa.

Skatt - hur ska jag tänka?

Gåvoskatten är avskaffad i Sverige. Det innebär att givaren inte får göra avdrag för gåvan - och det innebär att mottagaren heller inte behöver skatta för värdet på den fastighet som mottagits.

Som mottagare så är det emellertid viktigt att veta hur kapitalvinsten ska beräknas - detta i samband med en framtida försäljning. Det gör man genom att inköpspriset för fastigheten överförs till mottagaren. Normalt så beräknas kapitalvinsten genom skillnaden mellan anskaffningsbeloppet och försäljningspriset, men i och med att det handlar om en gåva så finns ingen köpeskilling. Beräkningen sker istället genom skillnaden mellan givarens köpeskilling och mottagarens försäljningspris - där är kapitalvinsten.

Viktigt att vara medveten om är att en skatt kommer att tas ut i samband med att en fastighets ges bort som en gåva. Detta i form av stämpelskatt och den tas ut i samband med att lagfarten registreras hos Lantmäteriet. Stämpelskatten ligger på 1.5 % och för en gåva så räknas stämpelskatten mot taxeringsvärdet. Har du fått en fastighet med ett taxeringsvärde på 2 miljoner kronor så blir den stämpelskatt du ska betala alltså 30.000 kronor. Till den summan tillkommer även en expeditionsavgift på 82.5 kronor.

Kvalificerad juridisk hjälp i allt som rör fastigheter. Första konsultationen gratis.
27 Mar 2021