Fastighetsjurist Stockholm

Din jurist för allt som rör fastigheter | 08-673 51 80

Information om utbildning inom fastighetsjuridik

Fastighetsrätt räknas traditionellt till civilrätten, men det finns även många inslag av offentlig rätt - särskilt inom en del av fastighetsrätt: Speciell Fastighetsrätt. Den grenen rör bland annat expropriation, miljörätt och fastighetsbildning. Utmärkande drag är att det finns en starkt tvingande lagstiftning, att en stark formbundenhet samt en tydlig ställning för publicitetsprincipen finns.

Allmän fastighetsrätt rör å sin sida regler kring arrende, köp och hyra av fastigheter. De viktigaste lagarna inom den allmänna fastighetsrätten Jordabalken och Bostadsrättslagen.

Speciell fastighetsrätt delas ibland in i två olika områden: markrätt och miljörätt. Frågor som rör indelning och registrering av fastigheter, skapandet av lämpliga fastigheter samt visst nyttjande och drift av fastigheter faller in under speciell fastighetsrätt. Detsamma gäller frågor om bebyggelse och infrastruktur.

Det finns viktiga lagar inom speciell fastighetsrätt och några av dessa är följande: Fastighetsbildningslagen, Jaktlagen, Fiskelagen, Minerallagen, Expropriationslagen, Miljöbalken, Plan- och Bygglagen och Jordförvärvslagen.

Fastighetsrätt - ett komplext område

Fastighetsrätt är ett stort och komplext område. Även jurister med lång och gedigen erfarenhet kan emellanåt ha svårt att se hur olika delar hänger ihop. Det är spännande och väldigt inspirerande att hjälpa klienter med frågor som rör exempelvis köp av fastigheter eller att bistå vid förhandlingar rörande en ombildning till en bostadsrätt.

Hur blir man då fastighetsjurist? Det första steget är att utbilda sig till jurist. Juristprogrammet erbjuds vid flera olika Universitet och Högskolor. Utbildningen är på 4.5 år - 270 högskolepoäng - och leder till en juristexamen. Det finns andra juridiska program som kan omfatta heltidsstudier om minst tre år - 180 högskolepoäng - och där erhåller man en kandidatexamen.

Det finns grundläggande kurser som går att söka till på olika högskolor i Sverige. Efter det finns det också speciella inriktningar som det går att läsa in sig på - exempelvis allmän fastighetsrätt, fastighets- och stadsutveckling, fastighetsbildningsrätt, hyres- och bostadsrätt och exempelvis markexploatering. Det är inte ovanligt att se att jurister vidareutbildar sig inom fastighetsrätt och förkovrar sin kunskap inom specifika grenar inom området.

Det finns massor av kurser och mindre utbildningar som går att läsa inom fastighetsrätt för att skapa en mer gedigen kunskap. Även om det inte leder till en karriär inom juridiken - och specifikt som fastighetsjurist - så finns det definitivt ett värde i att äga kunskap rent allmänt och, i vissa fall, inom mer specifika frågor.

I samband med att avtal skrivs och vid eventuella konflikter så finns det ett värde i att ta juridisk hjälp. Som sagt: det är ett stort, komplext område inom juridiken som kräver viss spetskunskap. En fastighetsjurist gör skillnad.


Liknande artiklar

Uthyrning i andra hand - Vilka regler gäller?

Servitutsavtal - Så fungerar det

Kvalificerad juridisk hjälp i allt som rör fastigheter. Första konsultationen gratis.
18 Nov 2020