Fastighetsjurist Stockholm

Din jurist för allt som rör fastigheter | 08-673 51 80

Ångerrätt vid husköp

Vid de flesta köp gäller ångerrätt. Hur lång tid och vid vilka tillfällen som ångerrätten kan utnyttjas är däremot väldigt olika. Vad gäller kring ångerrätt vid husköp?

Det är sällan som en köpare eller säljare ångrar ett husköp men det förekommer. Oväntade situationer kan uppstå vid dödsfall, arbetslöshet eller andra stora omvälvande händelser som innebär att köpet behöver hävas. Men vilka rättigheter har man som köpare och som säljare?

Det är skillnad på muntliga och skriftliga avtal

Muntliga avtal vid husköp är aldrig bindande. Så länge som avtalet inte är skriftligt kan man alltså ångra sig utan problem. Det är när kontraktet är skrivet som kostnader kan uppstå om detta ska brytas.

Avtal ofta med villkor

I de flesta köpeavtal vid hus och andra fastigheter finns vissa villkor som måste vara uppfyllda för att köpet ska vara bindande. Det kan exempelvis innebära att säljaren har rätt att dra sig ur om inte bolån blir beviljat eller att vissa inspektioner ska ha genomförts på bostaden. 

Är inte dessa villkor uppfyllda kan man alltså dra sig ur affären utan att detta medför några kostnader.

Alltid bäst att hitta en gemensam lösning

Oavsett om det är köparen eller säljaren som dra sig ur affären är det bäst att först och främst prata med den andra parten. Generellt är det en mäklare som är mellanhand och som kan försöka hitta en lösning som bägge parter blir nöjd med.

Som köpare bör man däremot inte förvänta sig att säljaren går med på att bryta kontraktet utan att viss ersättning utgår. Man får komma ihåg att köparen har en hel del kostnader kring försäljningen och dessa uppkommer på nytt om bostaden ännu en gång ska säljas.

Ångerrätt vid vilseledande information

Som köpare har man alltid ångerrätt om det visar sig att säljaren gett vilseledande information. Det kan exempelvis vara att lägenheten ligger mycket nära en starkt trafikerad väg som skapar hög bullernivå. Men genom att enbart ha visningar sent på kvällarna eller helgerna uppfattas läget som mycket tyst och lugnt. Köpet kan alltså ångras vid brist gällande upplysningsplikten hos säljaren.

Ångerrätt om objekt inte stämmer överens med avtalet

All information i avtalet måste vara överensstämmande med objektet. Anges exempelvis grovt fel boyta eller annan information har man rätt att häva köpet.

Ångerrätt vid tvång

Även när köp har skett av tvång (därmed inte fri vilja) har man ångerrätt utan att behöva betala någon ersättning.

Köpare

Om du bryter ett kontrakt har säljaren rätt till skadestånd. Det betyder att du kan bli ersättningsskyldig för kostnader som uppkommit i samband med försäljningen. Många tänker enbart på mäklarkostnad men här får man även räkna in förlorad arbetsinkomst om man gått ifrån arbetet för att träffa mäklaren samt mellanskillnad om bostaden sedan säljs till ett lägre pris.

I första hand behålls handpenningen men utöver denna summa kan alltså ytterligare summa behöva betalas för att täcka eventuella ekonomiska förluster.

Säljare

Även säljaren kan behöva betala skadestånd till köparen om kontraktet inte fullföljs. Det vanligaste är att man förhandlar fram en summa som köparen får som ersättning för att inte genomföra köpet. Någon exakt summa finns inte utan i likhet med ovan handlar det om de unika förutsättningarna.

 

Kvalificerad juridisk expertis gällande fastighetsrätt3 mar 2020